Nabídka služeb

Hydrogeologické průzkumné práce

Práce zaměřené na povrchové a podzemní vody, jejich ochranu a sanaci, využívání zdrojů apod.
 • Hydrogeologický průzkum zdrojů podzemních vod.

 • Vyjádření (dle platného zákona o vodách):

  • K realizaci studní a k povolení nakládat s podzemní vodou.
  • K realizaci vrtů pro tepelná čerpadla systému země - voda.
  • K zasakování odpadních vod do půdních vrstev (pro potřeby občanů, kde není vybudována dešťová kanalizace).
  • K zasakování dešťových vod do půdních vrstev.

 • Monitoring (sledování) kvality podzemních a povrchových vod v okolí ekologických zátěží (např. starých a nových skládek odpadů).

 • Zpracování analýzy rizik pro kontaminované území (slouží jako podklad pro rekultivaci starých ekologických zátěží).

Inženýrskogeologické průzkumné práce

Spočívají v průzkumu základové půdy na zajištění podkladů pro:
 • projektovou dokumentaci staveb
 • sestavování územních plánů obcí, městských a průmyslových aglomerací

Poradenská činnost

V oblasti hydrogeologie a inženýrské geologie.

Firma

RNDr. Bc. Danuše Nováková je dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích držitelkou oprávnění na realizaci hydrogeologických a inženýrskogeologických prací a tyto práce vykonává samostatně od roku 1990. Od tohoto roku řešila desítky obdobných prací, a to v České i Slovenské republice.

Kontakt

RNDr. Bc. Danuše Nováková
Sudoměřice č. 407
696 66

Mob.: (+420) 602 563 347
E-mail:
dnovakova@geologickeprace.cz
IČ: 64522431
DIČ: CZ516226106
Evidována v registru živnostenských podnikatelů
Webdesign Michal Škrabálek © 2008 RNDr. Bc. Danuše Nováková, všechna práva vyhrazena.